Nasze dane

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Kolejowa 7
Tel.: +48 412636593
Email: biuro@metalurgiaswietokrzyska.pl
www.metalurgiaswietokrzyska.pl

Dotychczasowa nazwa Spółki:

USŁUGI ELEKTRO-MECHANICZNE ELEKTROHUT SP. Z O.O.
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Kolejowa 7
Tel.: +48 412636593
Tel./fax: +48 412636131
Email: biuro@elektrohut.pl
www.elektrohut.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE
METALURGIA ŚWIĘTOKRZYSKA Spółka z o.o

Forma prawna, data powstania

Przedsiębiorstwo zostało zawiązane 28 maja 1993 roku i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000016101.
Numer NIP: 6610003974
REGON: 290376335

Adres, nr telefonu, faksu

Siedziba Spółki (Zakład Usług Elektro-Mechanicznych - dawny ELEKTROHUT)

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kolejowa 7
Tel.: +48 41 26 36 593 ; Tel./fax +48 41 26 36 131
Email:
   biuro@metalurgiaswietokrzyska.pl
   zarzad@metalurgiaswietokrzyska.pl
   marketing@metalurgiswietokrzyska.pl
   elektrohut@o2.pl

Zakład Wyrobów Kutych - Chemar Kielce:

25-953 Kielce, ul. K. Olszewskiego 6
Tel. +48 41 24 36 002
Tel.kom.: +48 512 072 184; +48 513 144 328
Email: zwk@metalurgiaswietokrzyska.pl

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 000 000 zł (opłacony w całości)