Czy wiesz, że?

Nasze Przedsiębiorstwo ma wszystkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia.

Zakład Usług Elektro-Mechanicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Hala główna

Usługi produkcyjne obejmują:

 1. toczenie i gwintowanie zgodnie z życzeniem klienta:
 • obróbka gwintów: metrycznych, calowych, trapezowych symetrycznych i niesymetrycznych, modułowych
  (m = 2 do 27),
 • toczenie wałków stożkowych i wielostopniowych oraz mimośrodów,
 • toczenie panwi dwudzielnych,
 • toczenie sprzęgieł, hamulców itp,
 • oraz wszystkie prace w zakresie średnic toczenia do 1000 mm i długości do 6000 mm;
 2. frezowanie:
 • kół zębatych stożkowych (m = 1 do 20),
 • kół łańcuchowych - wszystkie rodzaje, o średnicach do 500 mm,
 • wałków uzębionych i wieloklinowych - wszystkie rodzaje w zakresie średnic do 500 mm
  (m = 1 do 20),
 • frezowanie płaszczyzn na frezarkach poziomych i pionowych;
 3. szlifowanie:
 • wałków (długość do 1300 mm, Ø do 250 mm),
 • otworów (długość do 250 mm, Ø do 200 mm);
 4. cięcie na piłach ramowych i tarczowych do wymiaru przekątnej 300 mm;
 5. wiercenie otworów na wiertarkach uniwersalnych;
 6. wypalanie elementów z blach;
 7. wykonywanie elementów konstrukcji spawanych;
 8. prace ślusarstwa precyzyjnego;
 9. części zamienne do maszyn i urządzeń;
10. usługi przeróbki plastycznej na zimno (prasa hydrauliczna 800 Mg).

Zakład Wyrobów Kutych w Kielcach

Hala główna

Dawna Kuźnia Chemar od ponad 50 lat produkuje odkuwki dla przemysłów: maszynowego, chemicznego, wydobywczego i energetycznego. Kuźnia Chemar ma wieloletnie doświadczenie w branży oraz zmodernizowany w latach dziewięćdziesiątych park maszynowy, dzięki czemu stała się konkurencyjna dla innych producentów odkuwek. Zakład wykonuje zarówno odkuwki matrycowe jak i swobodnie kute. Odkuwki wytwarzane są z różnych gatunków stali węglowych i stopowych oraz mosiądzu.

Podstawowa oferta produkcyjno-handlowa obejmuje:

1. odkuwki swobodnie kute o masie jednostkowej 5 - 120 kg, średnicach 120 - 500 mm
    oraz długości/grubości 150/1500 mm, w następującym asortymencie:
 • krążki, kostki, pręty, wałki, krążki z otworami,
 • pierścienie rozkuwane na trzpieniach;
2. odkuwki półswobodnie kute w tulejach podkładanych o masie jednostkowej 5 - 80 kg;
3. odkuwki matrycowane o masie jednostkowej 0,2 kg - 20 kg, średnicach 120 - 310 mm,
    długości/grubości 120/300 mm o zarysie okrągłym i złożonym; w następującym asortymencie:
 • kołnierze DN 15, 150 mm wg PN, DIN, ANSI (PN 1,6, 4,0, 10,0 MPa),
 • koła zębate,
 • trójniki kotłowe DZ < 76 mm, LMAX < 250 mm,
 • elementy armatury DN 15, 50 mm (PN 4, 32 MPa);
4. odkuwki z metali nieżelaznych o masie jednostkowej 1 - 2 kg i średnicach 120 - 150 mm;
5. zakuwanie końcówek rur;
6. zakuwanie zwężek.

Na życzenie klienta odkuwki mogą być poddane dodatkowym badaniom:
 • niszczącym (własności mechaniczne udarności w temperaturze pokojowej i obniżonej, granicy plastyczności w temp. do 550 °C, mikro i makrostruktury, odporności na korozję międzykrystaliczną);
 • nieniszczącym (magnetyczno-proszkowym, penetracyjnym, ultradźwiękowym).

Odkuwki wykonywane są na następujących młotach:
 • MPM – 2000 - odkuwki swobodnie kute,
 • M5 – 500 - odkuwki swobodnie kute,
 • M5 – 200 - odkuwki swobodnie kute,
 • MPM – 1000 - odkuwki matrycowane,
 • MPM – 2000 - odkuwki matrycowane,
 • MPM – 3000 - odkuwki matrycowane.

(Młoty MPM – 1000 oraz MPM – 2000 zostały zmodernizowane przez Lasco)